Privacyverklaring

Privacyverklaring, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Hurxkens Car Parts BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25 mei 2018.

Hurxkens Car Parts BV geeft veel om de privacy van haar klanten. Wij verwerken daarom uitsluitend persoonsgegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren en verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie wij over u hebben. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening te verbeteren. Deze gegevens (zoals uw IP-adres) zijn geen persoonsgegevens.

Verzenden en logistiek
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel (PostNL) voor het uitvoeren van deze leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met deze partijen delen. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

Betaalprocessen
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van ING iDEAL en verwerken uw betaalgegevens zoals uw bankrekening-  of creditcardnummer. ING iDEAL heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel en bestelgeschiedenis bewaren totdat u aangeeft dat u niet van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met betrekking tot deze inzage doen per e-mail naar carparts@hurxkens.nl. U ontvangt dan binnen 10 werkdagen een reactie op uw verzoek. Tevens heeft u te allen tijde het recht van rectificatie. Dit betekent dat u altijd het recht heeft om de gegevens die Hurxkens Car Parts BV van u verwerkt, te laten aanpassen.

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.